Ako založiť s.r.o.

Ak sa chystáte založiť „eseročku“, vybrali ste si v našej krajine najobľúbenejšiu formu podnikania. Chcete to vybaviť na tri kliky, na počkanie či do troch dní? Áno, sú krajiny, kde sa to takto dá, ale takéto zázraky na Slovensku zatiaľ nečakajte. Na založenie vlastnej spoločnosti s ručením obmedzeným si vyhraďte čas, pevné nervy, a pripravte sa na pomerne komplikovanú „administratívnu jazdu“. Ak čas nemáte – kto ho dnes má, všakže? – my vám ho ušetríme a eseročku pre vás vybavíme a založíme.

 

zdroj: pexels.com

Aký je postup založenia s.r.o.?

Keďže bežný človek určite nezakladá s.r.o. tak často ako platí účty, znalosť postupu naozaj nepatrí do všeobecného vzdelania a bežnej gramotnosti. Postup je daný legislatívne a štát, v ktorom spoločnosť zakladáte, vám určuje všetky podmienky a aj celý administratívny proces. Kompletné, overené a aktuálne informácie garantované Ministerstvom spravodlivosti sú k dispozícii na ústrednom portáli verejnej správy. Celý proces založenia s.r.o. môžeme zhrnúť do viacerých postupne nasledujúcich krokov a pridáme aj pár tipov z praxe:

 

1.   Výber obchodného mena a sídla

 • vo verejne dostupnej databáze obchodného registra si overte, či vami vybrané obchodné meno už niekto iný nepoužíva
 • ak si to nepreveríte a dôjde k zhode obchodných mien, odmietnu vám registráciu
 • ak máte sídlo nie vo vlastných priestoroch, súhlas vlastníkov nehnuteľnosti musí byť podpísaný úradne osvedčenými podpismi

 

2.   Výber predmetu podnikania, určenie štatutárov

 • na predmet podnikania musíte mať živnostenské oprávnenie
 • ak živnosť nemáte, vydajú vám ju do 3 pracovných dní od doručenia všetkých potrebných dokumentov
 • ak nezakladáte „jednochlapovú“ – aby sme boli korektní, tak kľudne aj „jednodámsku“ – s.r.o., jeden zo spoločníkov musí byť správcom vkladu spoločnosti
 • výška vkladu jedného spoločníka musí byť minimálne 750 €
 • vklady všetkých spoločníkov spolu – teda základné imanie spoločnosti – musia byť najmenej 5000 €
 • vklad spoločníkov môže byť aj nepeňažný

 

3.   Príprava zakladateľských dokumentov

 • k podaniu návrhu na zápis do obchodného registra treba priložiť zakladateľské dokumenty
 • ak má s.r.o. jedného zakladateľa, ide o zakladateľskú listinu
 • v prípade viacerých spoločníkov je potrebná spoločenská zmluva
 • ak je sídlo spoločnosti v nájme, je potrebná nájomná zmluva alebo úradne osvedčený súhlas vlastníka
 • ak je zakladateľ vedený v zozname daňových dlžníkov, je potrebný aj súhlas správcu dane

 

4.   Registrácia spoločnosti

 • elektronicky prostredníctvom služby Návrh na zápis, zmenu a výmaz údajov v obchodnom registri s kvalifikovaným elektronickým podpisom
 • osobne prostredníctvom jednotného kontaktného miesta – zvyčajne na živnostenskom oddelení okresného úradu
 • ak sú zakladatelia spoločnosti evidovaní v zozname dlžníkov, súd registráciu odmietne
 • lehota na zápis do obchodného registra je 2 pracovné dni, deň zápisu je termínom začiatku podnikania

 

5. Oznamovacie povinnosti po registrácii

 • do 30 dní od začatia podnikania je potrebné spoločnosť zaregistrovať u miestne príslušného správcu dane, ktorý pridelí DIČ
 • ak má s.r.o. aspoň jedného zamestnanca, treba ju do 8 dní od začatia podnikania registrovať v zdravotnej a Sociálnej poisťovni

4 ľudia zakladajú s.r.o.

zdroj: pexels.com

Ako rýchlo sa to dá?

Založenie bežnej s.r.o. dokážeme aj na Slovensku zvládnuť za týždeň, presnejšie za 7 pracovných dní. Ak chcete založiť eseročku ako platiteľ DPH, celý proces môže trvať aj niekoľko týždňov. Napriek tomu, že podania v súvislosti so založením s.r.o. riešite elektronicky, vybavovacie úkony konkrétnych inštitúcií nečakajte obratom. Takáto agenda sa dostáva „na stôl“ priebežne, rozhodujúci v súvislosti so zákonnými lehotami vybavenia je dátum podania.

Neplatí to však celkom, v praxi je reálne rozhodujúci aj termín, kedy je vaša žiadosť konkrétnemu úradníkovi alebo sudcovi pridelená a začne ju vybavovať. Paradoxom je aj to, že vy síce komunikujete elektronicky, ale viaceré štátne inštitúcie vám musia napríklad výzvy na doplnenie údajov zasielať „papierovo“, čiže klasickou poštou. Takto sa môžu niekoľkodňové zákonné lehoty predĺžiť aj na niekoľko týždňov.

 

Založenie s.r.o…

…je v našej krajine pomerne zložitý proces so zákonom danými podmienkami a postupmi, ktoré treba splniť a dodržať. Základnou podmienkou je bezúhonnosť a „čistý štít“, čo sa týka daní a odvodov. Ak na procesné úkony súvisiace so založením s.r.o. nemáte čas, respektíve ho viete využiť inak, nechajte to na nás. Sme vám k dispozícii a všetko potrebné vybavíme pre vás a za vás. Profesionálne a čo najskôr, ako to bude možné, bez stresu a zbytočných komplikácií.