Prenájom nehnuteľnosti

Ak vlastníte nehnuteľnosť a rozhodli ste sa ju prenajímať, treba poznať niekoľko podstatných faktov. V prvom rade, ak aj nie ste podnikateľ a prenajímate nehnuteľnosť ako bežný človek – fyzická osoba – máte povinnosť z tohto príjmu platiť daň. Výška dane závisí aj od toho, aké výdavky si dokážete uplatniť v súvislosti s prenajímaním nehnuteľnosti. Čítajte, čo je dôležité vedieť o prenájme nehnuteľností v súvislosti s jeho zdanením.

 

manželia vypĺňajú daňové priznanie

zdroj: pexels.com

 

Zákonné limity

Príjmy z prenájmu nehnuteľností rieši v prvom rade Zákon o dani z príjmov a čiastočne – čo sa nájomných zmlúv týka – aj Občiansky zákonník. Z pohľadu účtovného samozrejme aj Zákon o účtovníctve. Na to, aby ste sa zorientovali, nepotrebujete doktorát z práva a k nemu vyššie odborné účtovnícke vzdelanie. Kompletné informácie aj so zodpovedanými otázkami vypracovali odborníci Finančnej správy.

 

Základné fakty

 • základ dane z príjmov z prenájmu nehnuteľnosti je rozdiel medzi príjmami a výdavkami z prenájmu
 • pri príjmoch z prenájmu nehnuteľnosti nie je možné uplatniť paušálne výdavky
 • nie je možné vykázať ani daňovú stratu, ak sú výdavky vyššie ako príjmy z prenájmu
 • od dane je oslobodený príjem z prenájmu nehnuteľnosti nepresahujúci 500 € v zdaňovacom období – za rok
 • do základu dane sa zahrnú len príjmy z prenájmu nad 500 € – nie vrátane, ale od
 • vynaložené daňové výdavky musia byť preukázateľné daňovou evidenciou alebo účtovníctvom
 • príjmy z prenájmu sú pasívne – ak sú jediným príjmom, nemožno z nich uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane
 • daňovú povinnosť z príjmov z prenájmu – ak vznikne – treba splniť podaním daňového priznania

Príjem z prenájmu je nájomné za zdaňovacie obdobie, teda za rok. Odporúčame doň v nájomnej zmluve zahrnúť aj cenu energií, aby ste si ju mohli uplatniť vo výdavkoch.

 

Do výdavkov môžeme zahrnúť

 • náklady na energie – elektrická energia, plyn, voda, teplo
 • bežné služby spojené s nájmom – poplatky za prístup do internetu, televíziu, využívanie výťahu, osvetlenie v spoločných priestoroch, odvoz odpadu
 • ostatné výdavky špecifikované nájomnou zmluvou – cena zariadenia, vrátane spotrebičov
 • iné výdavky – daň z nehnuteľnosti, poistenie, úroky z hypotéky, príspevky do fondu opráv, odpisy – ale iba ak je nehnuteľnosť zaradená do obchodného majetku

 

Náš tip

Daňovo uznateľné výdavky na kúpu zariadenia sú tie, ktoré neprevyšujú 1700 € za každý kus nábytku alebo spotrebiča. Ale pozor, nevzťahuje sa to na vstavaný nábytok a vstavané spotrebiče – ak nemáte nehnuteľnosť zaradenú do obchodného majetku.

 

Zaradiť či nezaradiť nehnuteľnosť do obchodného majetku?

Každý, kto prenajíma nehnuteľnosť, teda aj bežný človek – nepodnikateľ ju môže zaradiť alebo nezaradiť do svojho obchodného majetku. Možnosť, ktorú si vyberie, má vplyv na uplatnenie výdavkov vynaložených na príjmy z prenájmu, ale aj na daň pri predaji pôvodne prenajímanej nehnuteľnosti.

manželia diskutujú pri rátaní nákladov nájmu

zdroj: pexels.com

V čom je rozdiel?

Ak je nehnuteľnosť zaradená do obchodného majetku, môže si jej majiteľ do daňových výdavkov uplatniť aj výdavky na:

 • obstaranie prenajímanej nehnuteľnosti
 • jej technické zhodnotenie
 • opravy a udržiavanie
 • iné súvisiace výdavky spojené s používaním: výdavky na energie, úhrady do fondu prevádzky, údržby a opráv, daň z nehnuteľnosti, úroky z úverov a pôžičiek na nákup prenajímanej nehnuteľnosti, poistenie

Ak prenajímateľ nemá nehnuteľnosť zaradenú vo svojom obchodnom majetku, nemôže do daňových výdavkov súvisiacich s prenájmom uplatniť výdavky súvisiace s:

 • obstaraním prenajímanej nehnuteľnosti
 • jej opravou alebo technickým zhodnotením
 • poistením a daňou z nehnuteľnosti

Tieto výdavky sú považované za súvisiace s využívaním jeho osobného majetku na osobnú spotrebu. Tieto výdavky si ale môže uplatniť pri predaji nehnuteľnosti.

 

Viete, že…

… ak prenajímajú nehnuteľnosť manželia v bezpodielovom spoluvlastníctve, môžu sa dohodnúť, či bude príjem z prenájmu zdaňovať len jeden z nich alebo obaja v ľubovoľnom pomere? Tu je logické vybrať si tú správnu – výhodnejšiu možnosť. 

 

Nie je to až tak zložité…

…ako to asi na prvé prečítanie vyzerá. Je to ale náš pohľad, pretože sa tejto téme venujeme profesionálne. Dane súvisiace s prenájmom sú pomerne špecifická téma, a ak si nie ste istí, neváhajte sa na nás obrátiť. Tak, ako nemusíte vedieť, ako sa pestuje, zberá, skladuje, praží a balí káva, môžete si ju denne vychutnávať. Rovnako nepotrebujete ovládať všetky nuansy legislatívy a detaily účtovníctva súvisiace s prenájmom a jeho zdanením. Na to sme tu my, radi vám poradíme a urobíme, čo treba pre vás a za vás.