Prenájom virtuálneho sídla

V dnešných časoch, keď je pomaly virtuálna aj naša mikrovlnka, sa virtualizuje aj biznis. Elegantnou možnosťou, ako podnikať bez starostí s kupovaním sídla či miesta podnikania, alebo platením drahého nájmu, je virtuálne sídlo.

Alt: poštová schránka Zdroj: canva.com

Zákonné mantinely

Ak by sme sa podrobne zahĺbili do našej slovenskej podnikateľskej legislatívy, sídlo alebo miesto podnikania môžete mať takmer kdekoľvek. Ak vám sídlo nepatrí, stačí súhlas jeho majiteľa s užívaním. Ak chcete podnikať na samote pod lesom, môžete – za splnenia určitých podmienok.

Podmienky, ktoré musí spĺňať sídlo právnickej osoby alebo miesto podnikania fyzickej osoby, upravuje zákon. Nejde ale iba o splnenie podmienok. Sídlo samotné je jednou z podmienok, aby vám vôbec bolo umožnené podnikať.

Podľa § 2 ods. 3 a 4 Obchodného zákonníka je sídlo právnickej osoby a miesto podnikania fyzickej osoby:

 • adresa, ktorá je v obchodnom alebo inom registri zapísaná ako sídlo alebo miesto podnikania
 • adresou sa rozumie názov obce s uvedením PSČ, názov ulice či iného verejného priestranstva a orientačné, prípadne súpisné číslo
 • právnická či fyzická osoba musí preukázať, že má k sídlu alebo miestu podnikania vlastnícke alebo užívacie právo.

Sídlo teda môžete mať napríklad aj vo svojej rekreačnej chalupe, ak je skolaudovaná a má súpisné či orientačné číslo alebo v pivnici bytovky so súhlasom spoločenstva vlastníkov bytov. Kľudne ho môžete mať aj doma vo svojom byte či dome.

Mať oficiálne sídlo alebo miesto podnikania je teda zákonná povinnosť a aj nevyhnutná podmienka, aby štát právnickej alebo fyzickej osobe umožnil podnikať.

Môžete však mať aj „nefyzické, nekamenné” – napriek tomu, že v zákone nedefinované – ale legálne sídlo či miesto podnikania. S platnou adresou, kam vám môže chodiť pošta a kde budete zastihnuteľný, čiže registračné alebo virtuálne sídlo.

Výhody – virtuálne aj nevirtuálne

Prvou a zásadnou výhodou virtuálneho sídla je samotná možnosť jeho existencie a prenájmu. Je to ideálne a bezproblémové riešenie pre novú firmu, ale aj pre tú, ktorá potrebuje z akéhokoľvek dôvodu zmeniť sídlo. Samozrejme, aj pre fyzické osoby a iné subjekty, ktoré môžu podnikať. Tu je zoznam výhod:

 • plnohodnotné a legálne riešenie pre právnické a fyzické osoby – firmy, živnostníkov či neziskové organizácie
 • bezkonkurenčná nízkonákladovosť – násobne nižší nájom ako pri klasickom sídle
 • žiadne náklady s financovaním kúpy, výstavby alebo nájmu sídla či miesta podnikania
 • žiadne starosti s administratívou
 • pri zmene sídla firmy virtuálne odpadá povinnosť vykonávať zmeny v registri
 • kompletný servis virtuálneho sídla zahŕňa aj preberanie pošty a jej administráciu.

Náš tip

Pri hľadaní adresy virtuálneho sídla je, samozrejme, kľúčová cena, vždy si ale presne zistite aj rozsah služieb, ktoré budete mať v zmluve. Je jedno, či podnikáte na Gemeri a virtuálne sídlo máte v Pezinku, okrem rozsahu služieb je dôležitá aj ich kvalita a garancia dlhodobého nájmu virtuálneho sídla.

Pár praktických rád

 • zmluva o virtuálnom sídle musí byť právne „nepriestrelná“
 • musia v nej byť – okrem iného – presne špecifikované konkrétne služby aj ich periodicita
 • kľúčovo dôležitý je aj vzťah poskytovateľa k nehnuteľnosti, kde služby virtuálneho sídla ponúka
 • ak poskytovateľ nie je vlastníkom, musí mať k nehnuteľnosti iný, dlhodobo garantovaný vzťah
 • preverte si, koľko firiem využíva virtuálne sídlo na konkrétnej adrese – čím menej, tým je adresa lukratívnejšia a zvyčajne aj drahšia
 • mať virtuálne sídlo na rovnakej adrese s tisíckami ďalších firiem nemusí byť výhra.

Alt: e-mailová adresa Zdroj: canva.com

Virtuálne sídlo…

…vám ušetrí veľa starostí, času aj financií. Je to elegantné, dostupné, legálne a dnes aj trendové, moderné riešenie. Ak potrebujete virtuálne sídlo na dobrej adrese s kompletnými a garantovanými službami, pozývame vás k nám.